admin/images/1397795434_32.jpg
  • สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

  • admin/images/1396597752_31.jpg
  • ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ

  • admin/images/1395033741_30.png
  • วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

  • admin/images/1377838731_26.jpg
  • ป้องกันยุงกัด

  • admin/images/13719764661371806451_Sticker_DHF_1.jpg
  • ป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก

สธ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคลินิก DPAC และการเป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ    

เมื่อเช้าวันนี้ (23 เม.ย. 57) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา...

    : 2014-04-23 13:52:12    จำนวนผู้เข้าชม : 68
สสจ.สงขลาและเครือข่ายบริการระดับอำเภอ ทุกแห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบประเมินผลตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมกำกับงานที่มีคุณภาพ     

เมื่อเช้าวันนี้ (22 เมษายน 2557) สสจ.สงขลา ประกอบด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร...

    : 2014-04-22 15:55:29    จำนวนผู้เข้าชม : 124
สธ. สงขลาเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรียเนื่องใน “วันมาลาเรียโลก”
ประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา ยังมีความเสี่ยงต่อโรคไข้...
    : 2014-04-18 16:16:06    จำนวนผู้เข้าชม : 206