ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่ สธ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เ...    

เมื่อเช้าวันนี้ (25 เม.ย. 2561) นายณรงค์ ด้วงปาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร...

    : 2018-04-25 14:13:50    จำนวนผู้เข้าชม : 11
จ.สงขลา ประชุมกรรมการอนามัยแม่และเด็กฯ เพื่อขับเคลื่อนการส่ง...    

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมกรรมการอนามัยแม่และเด็ก( MCH Board ) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ณ ห้องประช...

    : 2018-04-25 11:39:27    จำนวนผู้เข้าชม : 12
สธ.สงขลา เน้นย้ำประชาชน 4 อำเภอชายแดน เมืองและคลองหอ...    
ิ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าในโอกาสวันมาลาเรียโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน หรือ World Malaria Day ในปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดคำขวัญ...
    : 2018-04-24 15:21:29    จำนวนผู้เข้าชม : 16
เขตสุขภาพ 12 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ (EOC) การป้องกันควบค...    

เมื่อเช้านี้ (24 เม.ย.2561) นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC : Emergency Operation Center) ด้านการป้องกันควบคุม...

    : 2018-04-24 13:31:58    จำนวนผู้เข้าชม : 15
ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ...    

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติแพทย์ เพื่อรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 และรับสมัครแ...

    : 2018-04-24 10:21:23    จำนวนผู้เข้าชม : 15

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1818
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1634
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1027
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1406
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2203
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 2792
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุ...
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 96
ประกาศประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น เป็...
 2018-02-27    จำนวนผู้เข้าชม : 530
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
 2018-02-26    จำนวนผู้เข้าชม : 491
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูน...
 2018-02-23    จำนวนผู้เข้าชม : 457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเ...
 2018-02-22    จำนวนผู้เข้าชม : 518
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 239
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 259
สปอตวิทยุสุขภาพ59 จำนวน 3 ตัว
 2016-07-13    จำนวนผู้เข้าชม : 143
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 5 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 133
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 4 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 126
งบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2561
 2018-04-25    จำนวนผู้เข้าชม : 0
งบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 4
งบทดรองประจำเดือน มกราคม 2561
 2018-02-21    จำนวนผู้เข้าชม : 21
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
 2018-01-22    จำนวนผู้เข้าชม : 23
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 2017-12-22    จำนวนผู้เข้าชม : 25

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข