ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงระบบการให้บริการนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา    

ตามที่โรงพยาบาลสงขลาได้มีการทบทวนการให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) และที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาเก่าในเมือง) นั้น ...

    : 2017-06-27 17:19:32    จำนวนผู้เข้าชม : 2
ผู้ว่าฯ สงขลา และทีมผู้บริหาร สธ.เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล สงขลาเ...    

วันนี้(อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบ...

    : 2017-06-25 21:37:51    จำนวนผู้เข้าชม : 40
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี    

ด้วยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยสามารถเบิกจ่ายค...

    : 2017-06-22 15:30:34    จำนวนผู้เข้าชม : 105
รับโอน/รับย้าย    

ด้วยโรงพยาบาลปัตตานี มีความประสงค์จะรับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏบัติการ/ชำนาญการ หากมีข้าราชการประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัด...

    : 2017-06-22 14:34:23    จำนวนผู้เข้าชม : 72
รับย้าย/โอน ข้าราชการ    

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักจัดการงาน...

    : 2017-06-22 14:28:58    จำนวนผู้เข้าชม : 46

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1086
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 975
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 597
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 860
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 1887
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 2465
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 2017-06-27    จำนวนผู้เข้าชม : 0
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
 2017-05-23    จำนวนผู้เข้าชม : 16
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
 2017-04-18    จำนวนผู้เข้าชม : 35

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข