ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สงขลา โดย สธ.สงขลาและ พมจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด“ ...    

จ.สงขลา โดย สธ.สงขลาและ พมจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด“ เสวนายามเช้า ” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

........

    : 2018-06-20 16:44:26    จำนวนผู้เข้าชม : 15
รอง ผวจ.สงขลา เปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้โรคไข...    

รอง ผวจ.สงขลา เปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้โรคไข้เลือดออก อ.สิงนคร เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อเช้านี้(20 มิย 2561) นายศักระ ก...

    : 2018-06-20 14:48:46    จำนวนผู้เข้าชม : 14
จ.สงขลา เปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”    

จ.สงขลา เปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
............................................................................................

    : 2018-06-19 14:37:33    จำนวนผู้เข้าชม : 24
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหลักส...    

วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ ม...

    : 2018-06-18 15:29:17    จำนวนผู้เข้าชม : 26
สธ.สงขลา ห่วงสุขภาพเด็กเล็ก เสี่ยงป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ...
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนมีโอกาสพบโรคมือ เท้า ปากได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันมาก ๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเร...
    : 2018-06-13 16:35:57    จำนวนผู้เข้าชม : 56

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1892
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1686
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1059
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1441
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2245
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 2821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมของ...
 2018-06-07    จำนวนผู้เข้าชม : 55
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขนาด 154 ตารางเมตร จำนวน ๑ ห้อง สำหรับโร...
 2018-05-21    จำนวนผู้เข้าชม : 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฟฟ้า ข...
 2018-05-10    จำนวนผู้เข้าชม : 122
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่...
 2018-04-27    จำนวนผู้เข้าชม : 142
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุ...
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 201
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 257
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 269
สปอตวิทยุสุขภาพ59 จำนวน 3 ตัว
 2016-07-13    จำนวนผู้เข้าชม : 146
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 5 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 135
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 4 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 132
งบทดรองประจำเดือน เมษายน 2561
 2018-05-23    จำนวนผู้เข้าชม : 8
งบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2561
 2018-04-25    จำนวนผู้เข้าชม : 12
งบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 2018-03-23    จำนวนผู้เข้าชม : 13
งบทดรองประจำเดือน มกราคม 2561
 2018-02-21    จำนวนผู้เข้าชม : 31
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
 2018-01-22    จำนวนผู้เข้าชม : 26

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข