ข่าวประชาสัมพันธ์

สธ.สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพ...    

เมื่อวันที่ 17- 18 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมล...

    : 2017-08-19 16:22:33    จำนวนผู้เข้าชม : 17
ประชาสัมพันธ์โครงการ    

ด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมดำเนินการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล ...

    : 2017-08-17 16:54:19    จำนวนผู้เข้าชม : 26
ขอการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ "โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระรา...    

ด้วย วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

    : 2017-08-17 13:54:28    จำนวนผู้เข้าชม : 23
รับย้ายข้าราชการ    

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ...

    : 2017-08-16 10:52:50    จำนวนผู้เข้าชม : 86
รพ.นาหม่อม จ.สงขลา รับมอบมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากสถานทูตญี่ป...

เมื่อเช้าวันนี้ (9 สค.60) นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

กล่าวเปิดพิธีรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากสถานทูตญี่ปุ่นปร...

    : 2017-08-09 18:24:53    จำนวนผู้เข้าชม : 78

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1267
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1090
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 674
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 959
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 1952
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 2532
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 122
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 108
สปอตวิทยุสุขภาพ59 จำนวน 3 ตัว
 2016-07-13    จำนวนผู้เข้าชม : 116
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 5 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 99
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 4 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 100
งบทดรองประจำเดือน มิถุนายน.2560
 2017-07-21    จำนวนผู้เข้าชม : 20
งบทดรองประจำเดือน มิถุนายน.60
 2017-07-21    จำนวนผู้เข้าชม : 0
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 2017-06-27    จำนวนผู้เข้าชม : 19
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
 2017-05-23    จำนวนผู้เข้าชม : 32
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
 2017-04-18    จำนวนผู้เข้าชม : 52

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข