ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจราชการในจังหวัดสงขลา


นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 และคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2556   โดยมีกำหนดการ ดังนี้   
• วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าและนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.)  และในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการฯ และคณะจะร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสาธารณสุขและผู้รับการนิเทศฯของจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
• วันที่ 20 มิถุนายน 2556  ภาคเช้า : คณะ ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา ณ ห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.)    ภาคบ่าย : ผู้ตรวจราชการฯ และ คณะ    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คป.สอ.สะเดา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสะเดา และตรวจเยี่ยม รพ.สต.คลองรำ อ.สะเดา จ.สงขลา 
•  วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ผู้ตรวจราชการฯ และ คณะผู้นิเทศงานบูรณาการ(ยาเสพติด) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ แบบบูรณาการ(ยาเสพติด) และ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุม“ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” อาคารผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลสงขลา
*****แหล่งข่าวโดย : ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา /นายทีปวัฑฒ์ มีแสง รายงานฯ

   วันที่ : 2013-06-20 17:44:05 อ่าน : 15554   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 615 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]»