กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 12 เลื่อนเป็นวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2557


..การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 12 ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันจากเดิม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ..ได้เลื่อนเป็น..วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน..ผู้สนใจติดตามดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒

*****ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์์/สสจ.สงขลา/ทีปวัฑฒ์ มีแสง รายงานฯ


   วันที่ : 2014-01-20 10:54:23 อ่าน : 10595   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 615 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]»