แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข 2557


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด สสจ.สงขลา ดำเนินการพัฒนาผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม / สรรหาคนดีศรีสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข 2556 เป็นแนวทาง ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://www.skho.moph.go.th/skho/index.php  เมนู Download รายการไฟล์ แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข 2557


   วันที่ : 2014-01-02 14:22:48 อ่าน : 6925   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 617 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4]5[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]»