Start_Time(); // inits time function new_update($str_start, $str_end) { $str_start = strtotime($str_start); $str_end = strtotime($str_end); $nseconds = $str_start-$str_end; $ndays = round($nseconds / 86400); return $ndays; echo $ndays; } ?> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 
กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 12 เลื่อนเป็นวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2557


..การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 12 ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันจากเดิม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ..ได้เลื่อนเป็น..วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน..ผู้สนใจติดตามดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต ๑๒

*****ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์์/สสจ.สงขลา/ทีปวัฑฒ์ มีแสง รายงานฯ


   วันที่ : 2014-01-20 10:54:23 อ่าน : 37403   

ลำดับที่
รายการสาระน่ารู้
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 2062 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207]»