กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

- ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=3912

- ข้าราชการ ประเภททั่วไป (ก.พ. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2565 w11 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป.pdf 104.32 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 291