กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การรับเงินประจำตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว458 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุข


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ว458-ลว13มิย65-หลักเกณฑ์-ทรงคุณวุฒิ-รับเงิน.pdf 989.50 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 375