กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ (สายงานวิศวกร วิศวกรโยธา และสถาปนิก)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สายงานวิศวกร วิศวกรโยธา และสถาปนิก) หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.08/ว316 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2566_01_13 ว-316-เรื่องหลักเกณฑ์ฯ-วิศวกร-วิศกรโยธา-สถาปนิก-จังหวัด.pdf 816.28 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 291