กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

แชร์
เอกสารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้า 1 / 375