ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงานฯสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์