ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงานฯ

                    ตามที่ จังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลังโดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟินิกซ์ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะ รพ.สต.ควนขัน วิธีคัดเลือก.pdf 550.35 KB
แชร์