ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร/รับย้าย/รับโอน

1. ด้วยจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน  3 อัตรา

2. ด้วยโรงพยาบาลาลทุ่งสง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน  2 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน  1 ชุด  (2 เรื่อง)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 img-324012048.pdf 172.79 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365