คำขอ เพิ่มบริการ การเเพทย์ทางไกล - Telemedicine ในคลินิก-รพ.เอกชน

คลินิกและ รพ.เอกชน สามารถขอเพิ่มบริการ Telemedicine ได้ โดย

1.กรอกเเบบ สพ.16 เลือก หัวข้อ อื่นๆ และกรอกการขอเพิ่มบริการ Telemedicine  

2.เอกสารประกอบการยื่นประกอบคำขอดูรายละเอียดจาก ไฟล์ เเนวทางการยื่น Telemedicine และ ทำเเบบประเมินตนเอง จากไฟล์เอกสารประกอบการยื่นฯ ที่เเนบ

3.นำเอกสารมายื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีค่าธรรมเนียม 300 บาท


ติดต่อ เจ้าหน้าที่ 088 788 1755 ใน วัน เวลา ราชการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เเนวทางการยื่น TeleMed.pdf 409.28 KB
2 สพ.16.pdf 70.06 KB
3 เอกสารประกอบการยื่นคำขอtelemed.pdf 104.76 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265