ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2566_05_22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก.pdf 294.53 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 263