ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

สสจ.สงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอมิ. โปร. จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 456,00๐.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศจังหวัดสงขลา.pdf 461.66 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358