ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369