จังหวัดสงขลา รับการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE สงขลา ปี 2567

วันที่ 21 พ.ค. 2567 จังหวัดสงขลานำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สงขลา รอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ประจำปี 2567 นำโดย นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รวมทั้งมีนางสุรียพรรณ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สงขลา, นางอมรวรรณ ช่วงเพชรจินดา แรงงานจังหวัดสงขลา และทีมงาน TO BE NUMBER ONE จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา,แกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE และตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้ารอบประเทศ ปี 2567 ร่วมนำเสนอและร่วมต้อนรับ โดยมี ท่านคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน, นายสันติสุข สันติศาสนสุข อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และนางสาวกัลป์ยาภัสร์ ธนภัทรจิรากุล ผู้ประสานบริษัทเซซูแป เอเจนซี่ จำกัด ให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงานในครั้งนี้   

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369