15 มิถุนายน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

Dengue Heroes towards zero death "รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์"

.

3 เก็บ ป้องกันได้ 3 โรค โรคคือโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

.

เก็บบ้าน ให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพัก

เก็บขยะ ภายในบริเวณบ้านและโรงเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เก็บน้ำ เก็บภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 375