คำขอเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทคลินิก

การเปลี่ยนผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ใช้เเบบฟอร์ม สพ. 6 และ สพ.18 

เเละยื่นเอกสารเเนบประกอบตามรายการท้ายเเบบฟอร์ม ซึ่งผู้รับอนุญาตใหม่

ต้องเเข้ามาเเสดงตัวที่ สนง. สสจ.สงขลาในวันที่ยื่น

(นำเอกสาร สพ.19 เดิม และภาพถ่ายบนฉากน้ำเงินเเนบด้วย)

มีค่าธรรมเนียม 250 บาท

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สพ.18.pdf 25.81 KB
2 สพ.6.pdf 67.59 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265