คำขอ เเจ้งเลิกกิจการคลินิก

การเเจ้งเลิกกิจการคลินิก 

ผู้รับอนุญาตที่มีชื่อในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ซึ่งประสงค์จะเเจ้งเลิกกิจการคลินิก

กรอกคำขอการเเจ้งเลิก มีรายละเอียดตามเเบบฟอร์มคำขอที่เเนบไฟล์ และนำมายื่นที่ สสจ.สงขลา 

เอกสารเเนบประกอบการยื่น ได้เเก่ 

1.ใบอนุญาต สพ. 7

2.ใบอนุญาต สพ.19

3. สมุดทะเบียนสถานพยาบาล

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ปิดต่อ เจ้าหน้าที่ ในวัน เวลา ราชการ ที่หมายเลข 088 788 1755

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สพ 17 เลิก.pdf 58.76 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265