ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 488.62 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265