เอกสารดาวน์โหลด(ส่งผลงานวิชาการจังหวัด) ดาวน์โหลด
เกณฑ์และรายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอปี 64
แบบฟอร์มใบแสดงความยินยอม สำหรับผลงานประเภท Photo Voice
แบบฟอร์มเอกสาร ประเภท Poster Presentation (CQI Clinic, CQI Non clinic) และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
แบบฟอร์มเอกสาร ประเภท Poster Presentation วิจัย R2R
วิธีแก้ไขคำอธิบายภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อน นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Posterวิจัย / R2R/CQI Clinic/CQI Non Clinic / นวัตก

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด(ส่งผลงานเขตสุขภาพที่ 12) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอเขต 12
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานและแบบฟอร์มผลงานฉบับสมบูรณ์
วิธีการส่งผลงานในระบบ