ไม่ประมาท โควิด-19 มาระลอกไหน ก็เอาอยู่ โดย กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สสจ.สงขลา