ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 25 พย 63    
    : 2020-11-25 12:19:45    จำนวนผู้เข้าชม : 10
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 24 พย 63    
    : 2020-11-24 13:00:34    จำนวนผู้เข้าชม : 2
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 23 พย 63    
    : 2020-11-23 13:31:16    จำนวนผู้เข้าชม : 9
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 20 พย 63    
    : 2020-11-20 15:32:41    จำนวนผู้เข้าชม : 7
ข่าวโควิด19 ประจำวันที่ 19 พย 63
    : 2020-11-19 14:25:40    จำนวนผู้เข้าชม : 10

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2914
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2616
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1488
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1925
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2612
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนา...
 2020-11-17    จำนวนผู้เข้าชม : 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา...
 2020-11-16    จำนวนผู้เข้าชม : 32
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้...
 2020-11-03    จำนวนผู้เข้าชม : 89
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยา...
 2020-10-28    จำนวนผู้เข้าชม : 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้...
 2020-09-30    จำนวนผู้เข้าชม : 167
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
 2020-09-25    จำนวนผู้เข้าชม : 378
    ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    
 2020-11-23     จำนวนผู้เข้าชม : 284
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3
 2020-11-16     จำนวนผู้เข้าชม : 339
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3
 2020-11-12     จำนวนผู้เข้าชม : 461
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 183
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 572
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 369
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 2020-11-23    จำนวนผู้เข้าชม : 2
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
 2020-10-22    จำนวนผู้เข้าชม : 10
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
 2020-09-21    จำนวนผู้เข้าชม : 12
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 17
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
 2020-07-27    จำนวนผู้เข้าชม : 23

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข