ข่าวประชาสัมพันธ์

สธ.สงขลา รายงานสถานการณ์หมอกควันพื้นที่สงขลา เช้าวันที่ 13 ก...    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่าสภาพหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 (ณ เวลา 09.00...

    : 2019-09-13 11:20:14    จำนวนผู้เข้าชม : 21
สธ.สงขลา เผยสถานการณ์หมอกควันพื้นที่สงขลา เช้าวันที่ 12 ก.ย....    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่า สภาพหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 (ณ เวลา 09.0...

    : 2019-09-12 15:41:23    จำนวนผู้เข้าชม : 16
รายงานปัญหาจากหมอกควันพื้นที่สงขลา เช้าวันที่ 11 ก.ย. 2562 ม...    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่า สภาพหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 (ณ เวลา 08.00 น.) พบว...

    : 2019-09-11 09:29:26    จำนวนผู้เข้าชม : 26
สธ.สงขลา ขอแจ้งภาวะหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเริ่มเ...

เมื่อเช้าวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่าสภาพหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 10 กันย...

    : 2019-09-10 10:57:52    จำนวนผู้เข้าชม : 15
หมอกควัน
    : 2019-09-09 16:42:03    จำนวนผู้เข้าชม : 35

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2307
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1289
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1746
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2530
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 2998
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ...
 2019-09-02    จำนวนผู้เข้าชม : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปของอาคา...
 2019-08-30    จำนวนผู้เข้าชม : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปของอาคา...
 2019-08-30    จำนวนผู้เข้าชม : 8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
 2019-08-27    จำนวนผู้เข้าชม : 58
ประกาศจังหวัดสงขลา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โหละยาว และ สสอ.หา...
 2019-07-02    จำนวนผู้เข้าชม : 618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ...
 2019-06-10    จำนวนผู้เข้าชม : 881
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 535
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 322
สปอตวิทยุสุขภาพ59 จำนวน 3 ตัว
 2016-07-13    จำนวนผู้เข้าชม : 196
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 5 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 180
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 4 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 173
งบทดรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 2019-08-21    จำนวนผู้เข้าชม : 7
งบทดรองประจำเดือน มิถุนายน 2562
 2019-07-22    จำนวนผู้เข้าชม : 19
งบทดรองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 2019-07-22    จำนวนผู้เข้าชม : 5
งบทดรองประจำเดือน เมษายน 2562
 2019-05-24    จำนวนผู้เข้าชม : 19
งบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2562
 2019-04-19    จำนวนผู้เข้าชม : 39

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข