ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ...    

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร.กำลังเปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 จำนวน 50 ตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคว...

    : 2020-01-22 11:20:50    จำนวนผู้เข้าชม : 22
สธ.สงขลา เชิญชวนเข้าร่วม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมค้นหาผู้ป่ว...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมจิตอาสาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ให้รีบออกมารักษาโดยเร็ว ลดโอกาสเกิดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ ตัดวงจรแพร่เชื้อในชุม...

    : 2020-01-16 15:17:41    จำนวนผู้เข้าชม : 17
สธสงขลาเน้นกินอาหารอาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชน
มีการพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงและญาติมิตร หากไม...

    : 2019-12-26 15:07:27    จำนวนผู้เข้าชม : 53
สธ.สงขลา เน้นย้ำหากมีอาการไข้สูงสงสัยเป็นไข้เลือดออก ห้ามซื้อย...

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสงขลา มีฝนตกเป็นระยะ ๆ ทำให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายมากขึ้นและยุงลายมีการขยายพันธุ์เพ...

    : 2019-12-17 10:31:26    จำนวนผู้เข้าชม : 80
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เข้ารับ...

ด้วยจังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ซึ่งทรงห่วงใยประชา...

    : 2019-12-13 16:16:46    จำนวนผู้เข้าชม : 62

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2645
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2379
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1348
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1805
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2548
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3040
    ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 2019-12-27     จำนวนผู้เข้าชม : 121
    ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 2019-12-24     จำนวนผู้เข้าชม : 72
    ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 2019-12-20     จำนวนผู้เข้าชม : 148
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 541
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 327
สปอตวิทยุสุขภาพ59 จำนวน 3 ตัว
 2016-07-13    จำนวนผู้เข้าชม : 198
สารคดีวิทยุสร้างกระแสสุขภาพ2559 ชุด 5 จำนวน 3 เรื่อง
 2016-06-17    จำนวนผู้เข้าชม : 180
งบทดรองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 2019-12-18    จำนวนผู้เข้าชม : 5
งบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2019-11-19    จำนวนผู้เข้าชม : 11
งบทดรองประจำเดือน กันยายน 2562
 2019-10-24    จำนวนผู้เข้าชม : 16
งบทดรองประจำเดือน สิงหาคม 2562
 2019-09-20    จำนวนผู้เข้าชม : 11
งบทดรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 2019-08-21    จำนวนผู้เข้าชม : 19

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข