ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด 20 กย 64    
    : 2021-09-20 14:38:58    จำนวนผู้เข้าชม : 87
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 19 กย 64    
    : 2021-09-19 12:42:43    จำนวนผู้เข้าชม : 150
สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.สงขลา วันที่ 18 ก.ย.64    

.

    : 2021-09-18 14:30:23    จำนวนผู้เข้าชม : 216
สถานการณ์โควิด 17 กย 64    
    : 2021-09-17 15:14:24    จำนวนผู้เข้าชม : 419
สถานการณ์โรคโควิค 19 จ.สงขลา วันที่ 16 ก.ย.64    

.

    : 2021-09-16 15:23:45    จำนวนผู้เข้าชม : 257

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3530
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2915
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1593
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2106
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2671
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3229
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 217
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 586
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 395
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
 2021-09-13    จำนวนผู้เข้าชม : 3
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 2021-08-10    จำนวนผู้เข้าชม : 6
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
 2021-07-25    จำนวนผู้เข้าชม : 10
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 2021-06-14    จำนวนผู้เข้าชม : 5
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
 2021-05-09    จำนวนผู้เข้าชม : 30

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข