ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์วัคซีน 27 พย 64    
    : 2021-11-27 16:13:48    จำนวนผู้เข้าชม : 0
รายงานวัคซีน 27 พย 64    
    : 2021-11-27 16:13:08    จำนวนผู้เข้าชม : 0
รายงานวัคซีนวันที่ 27 พย 2564    
    : 2021-11-27 16:03:57    จำนวนผู้เข้าชม : 2
รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 27 พย 64    
    : 2021-11-27 14:12:17    จำนวนผู้เข้าชม : 7
สถานการณ์โควิด 19 วันที่ 27 พย 64    
    : 2021-11-27 14:11:50    จำนวนผู้เข้าชม : 13

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3729
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3013
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1648
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2176
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2699
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3260
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่ง...
 2021-11-15    จำนวนผู้เข้าชม : 41
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564...
 2021-10-28    จำนวนผู้เข้าชม : 98
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564...
 2021-09-21    จำนวนผู้เข้าชม : 354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one พร้อมเครื่องสำ...
 2021-09-20    จำนวนผู้เข้าชม : 390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการรั...
 2021-09-17    จำนวนผู้เข้าชม : 619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้...
 2021-09-17    จำนวนผู้เข้าชม : 569
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 217
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 586
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 399
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
 2021-11-15    จำนวนผู้เข้าชม : 4
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 7
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 2
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
 2021-09-13    จำนวนผู้เข้าชม : 9
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 2021-08-10    จำนวนผู้เข้าชม : 16

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข