ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนรับย้าย    

ด้วยโรงพยาบาลอ่างทอง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งกับทางโรงพยาบาลอ่างทอง 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำน...

    : 2022-01-19 16:32:35    จำนวนผู้เข้าชม : 21
รายงานการรับวัคซีนประจำวันที่ 19 มค 65    

รายงานการรับวัคซีนประจำวันที่ 19 มค 65

    : 2022-01-19 13:24:07    จำนวนผู้เข้าชม : 38
สถานการณ์โควิด 19 วันที่ 19 มค 2565    
    : 2022-01-19 12:57:52    จำนวนผู้เข้าชม : 65
เบอร์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ Home Isolation (HI) การแยกกักต...    

เบอร์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ Home Isolation (HI) การแยกกักตัวที่บ้าน

*** หมายเหตุ ***

แก้ไขเบอร์ติดต่อ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565

    : 2022-01-17 15:36:55    จำนวนผู้เข้าชม : 57
สถานการณ์โรคโควิด 19 จ.สงขลา วันที่ 17 มค.65    

.

    : 2022-01-17 14:03:52    จำนวนผู้เข้าชม : 93

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3855
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3079
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1677
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2210
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2721
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3289
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 224
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 586
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 400
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
 2022-01-12    จำนวนผู้เข้าชม : 6
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 2021-12-14    จำนวนผู้เข้าชม : 2
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
 2021-11-15    จำนวนผู้เข้าชม : 8
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 14
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 3

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข