ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการร์โควิด 19 วันที่ 5 กค 2565    
    : 2022-07-05 14:20:37    จำนวนผู้เข้าชม : 44
สถานการณ์โควิด 19 วันที่ 4 กค 65    
    : 2022-07-04 14:19:45    จำนวนผู้เข้าชม : 67
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 3 กค 2565    
    : 2022-07-03 14:12:16    จำนวนผู้เข้าชม : 76
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 2 กค 2565    
    : 2022-07-02 14:45:21    จำนวนผู้เข้าชม : 61
สถานการณ์โรคโควิด 19 จ.สงขลา วันที่ 1 ก.ค.65    

.

    : 2022-07-01 14:43:15    จำนวนผู้เข้าชม : 68

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 4180
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3246
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1743
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2344
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2945
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3361
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ครั้งที่1)(พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา)    
 2022-06-30     จำนวนผู้เข้าชม : 612
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานข้อมูลบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรเฉพาะ (Key Populations) ภายใต้โครงการ EPIC-Thailand
 2022-06-29     จำนวนผู้เข้าชม : 339
    ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
 2022-06-27     จำนวนผู้เข้าชม : 1368
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 254
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 586
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 401
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 2022-06-13    จำนวนผู้เข้าชม : 4
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
 2022-05-11    จำนวนผู้เข้าชม : 12
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
 2022-04-12    จำนวนผู้เข้าชม : 4
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 2022-03-17    จำนวนผู้เข้าชม : 9
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
 2022-02-14    จำนวนผู้เข้าชม : 14

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข