ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7432-6091-7, 0-7432-6093-6
โทรสาร : 0-7432-6098, 0-7431-1386
ติดตามผ่าน :   https://www.facebook.com/suksasongkhla