ไฟล์ดาวน์โหลด

ลำดับที่ หัวข้อไฟล์ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด รายละเอียด ดาวน์โหลด จำนวนครั้ง
412 สปอตวิทยุ UP (2) 19/10/2021 0
411 สปอตวิทยุ UP (1) 19/10/2021 0
410 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 14/10/2021 3
408 คู่มือการใช้โปรแกรม​ พตส. 05/10/2021 1
407 การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ พ.ต.ส. ว.4088 ลว.29 ก.ย.64 01/10/2021 1
406 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 13/09/2021 8
405 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 10/08/2021 13
404 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 25/07/2021 15
403 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14/06/2021 7
402 รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 18/05/2021 1
401 กำหนดการฉีดวัคซีนบุคคลากรทางการเเพทย์(คลินิกเอกชน) ณ รพ.หาดใหญ่ วันที่ 14 พ.ค. 2564 11/05/2021 1253
400 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 09/05/2021 33
399 โควต้าฉีดวัคซีนบุคคลากรทางการเเพทย์ในคลินิกเอกชน จ.สงขลา 30/04/2021 1419
398 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 09/04/2021 46
397 แบบฟอร์มรายงานผลตรวจไอโอดีนด้วย I-Kit 64 19/03/2021 21
396 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10/03/2021 40
395 คำขอ เกณฑ์การตรวจประเมินสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 05/03/2021 25
394 คำขอ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ สพ.อ.4 05/03/2021 20
393 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 16/02/2021 56
392 คำขอเพิ่มบริการการเเพทย์ทางไกลในสถานพยาบาลเอกชนจังหวัดสงขลา 15/02/2021 60