หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั้วไป จำนวน 3 อัตรา

      - นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ขั้นตอนการสมัครและวิธีการชำระเงิน ตามที่ระบุในประกาศฯ

      เอกสารแนบ : educate-1631523885.pdf ดาวน์โหลด

   วันที่ : 2021-09-13 16:04:45 อ่าน : 3174   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 194 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]»