หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 705
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
161
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-13
983
162
ผลการดำเนินงานวัคซีนวันที่ 11 ธค ุ64
2021-12-11
1001
163
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-09
907
164
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-08
943
165
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-07
1080
166
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-05
1079
167
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-03
1117
168
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-03
843
169
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 30 พ.ย. 64 เวลา 12.00 น.
2021-12-01
914
170
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 จ.สงขลา ประจำวันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 23.59 น.
2021-11-25
1073
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]17[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»