หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 721
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
251
สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.สงขลา วันที่ 23 ส.ค.64
2021-08-23
1581
252
สถานการณ์โรคโควิด - 19 จ.สงขลา วันที่ 22 สค.64
2021-08-22
1498
253
สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.สงขลา วันที่ 20 สค.64
2021-08-20
1616
254
สถานการณ์โรคโควิด 19 จ.สงขลา วันที่ 17 สค.64
2021-08-17
1530
255
จ.สงขลาให้บริการฉีดไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค
2021-08-16
1678
256
สถานการณ์โรคโควิด 19 จ.สงขลา วันที่ 16 สค.64
2021-08-16
1584
257
สธ.สงขลา ร่วม MOU กับ อบจ.สงขลา เรื่องสมุนไพร ฯ
2021-08-13
1705
258
เยี่ยมสิงหนคร ฯ
2021-08-13
1596
259
สถานการณ์โรคโควิด 19 จ.สงขลา วันที่ 11 สค.64
2021-08-11
2431
260
ผลวิเคราะห์ร้อยละของผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกตามสถานที่ๆสัมพันธ์กับผู้ป่วยระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-6 กค.64
2021-08-10
1435
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]26[27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»