หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 722
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
321
สธ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน”ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน”
2021-02-22
2552
322
สธ.สงขลาประชุมหารือแนวทางจัดบริการแรงงานต่างด้าว ภายใต้โควิค ระลอกใหม่
2021-02-03
2463
323
จ.สงขลาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่12/2564
2021-02-03
2290
324
สธ.สงขลาร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาร่วมกิจกรรมล้างหลาด ล้างเร้น ไล่ COVID-19
2021-01-10
1991
325
รายงานสถานการณ์โควิค-19 จ.สงขลา วันที่ 31 ธค.63
2020-12-31
2618
326
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 30 ธค.63
2020-12-30
2214
327
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 26 ธค.63
2020-12-26
1831
328
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 20 ธค.63
2020-12-20
2326
329
สถานการณ์โรคโควิค-19 จ.สงขลา วันที่ 14 ธค.63
2020-12-14
1902
330
สถานการณ์โรคโควิค-19 จ.สงขลา วันที่ 5 ธค.63
2020-12-05
1877
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»