หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 711
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
351
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 5 ตค.63
2020-10-05
1812
352
สถานการณ์โรคโควิค-19 จ.สงขลา วันที่ 2 ตค.63
2020-10-02
2041
353
สถานการณ์โควิค19 วันที่ 27 กย.ุ63
2020-09-27
1932
354
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 22 กย.63
2020-09-22
1980
355
สถานการณ์โรคโควิค-19 วันที่ 19 กย.63
2020-09-19
1878
356
สถานการณ์โควิค19 วันที่ 4 กย.ุ-
2020-09-04
2139
357
ขอแสดงความยินดีกับรพ.สต.วัดจันทร์ และภาคีเครือข่าย สุขภาพ ที่คว้ารางวัลจากการประกวดต้นแบบชุมชนความรอบรู้ ด้านสุขภาพระดับเขต 3 รางวัล
2020-09-02
2457
358
จ.สงขลาประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ครั้งที่ 16/2563
2020-05-03
4847
359
สธ.สงขลา รับมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมน้ำดื่ม จาก บ.หาดทิพย์ฯ เพื่อร่วมในกิจกรรมป้องกัน COVID-19
2020-04-10
4332
360
สธ.สงขลา รับมอบหน้ากากผ้าและวัสดุป้องกันCOVID-19 จากบ.ไฮแคร์ฯ
2020-04-10
5036
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35]36[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»