หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 750
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
361
สธ.สงขลา ร่วมหารือผู้ประกอบการโรงแรมกำหนดมาตรกาป้องกันโรคโควิค-19
2020-03-10
3776
362
จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 8 ทีม สู่การประกวดระดับประเทศ ปี 2563
2020-02-26
3518
363
อสม.สงขลา เข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการบริการใน ศสมช.ฯ
2020-02-20
6377
364
หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ออกให้บริการใน พื้นที่ อ.เทพ
2020-02-14
5195
365
จ.สงขลา ทำ MOU จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ
2020-02-11
4750
366
สสจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด
2020-02-11
2911
367
สสจ.สงขลา พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน
2020-02-07
5913
368
สธ.สงขลา จัดทีมนิเทศฯติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีฯ
2020-02-06
2864
369
ผู้ตรวจฯ เขต 12 เปิดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12
2020-02-05
3138
370
สธ.สงขลา รับการประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ
2020-01-28
4509
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]37[38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»