หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 725
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
371
จ.สงขลา เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2020-01-24
3892
372
รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยม รพ.เทพา จ.สงขลา
2020-01-20
3813
373
ผู้บริหาร สธ.สงขลานิเทศผสมผสาน คปสอ.เทพา
2020-01-17
3164
374
สธ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมเด็กสงขลาพัฒนาการดี สมวัย
2020-01-16
3972
375
Kedah state health Department of Malaysia has visited "Hatyai Chivasuk Health Promotion center"
2020-01-16
3417
376
Songkhla Provincial Public Health Office and Kedah State Health Department’s preparatory meeting to prepare for the coming 33rd Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2020.
2020-01-15
3244
377
สธ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเครื่อข่ายแอลกอฮอล์
2020-01-15
3206
378
สธ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
2019-12-12
4771
379
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อ.คลองหอยโข่ง
2019-12-12
3607
380
สธ.สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณโยชน์ “Big Cleaning” ในเรือนจำฯ
2019-12-11
3072
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]38[39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»