หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 724
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
391
สธ.สงขลา จัดอบรมเสริมศักยภาพบุคลากร เร่งรัดการกำจัดโรคมาลาเรีย
2019-11-05
3128
392
สธ สงขลาเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างสุขภาพ ใส่ใจ 3 อ บอกลา 2 ส “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ”
2019-10-29
3197
393
สธ.สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช
2019-10-28
3220
394
สธ.สงขลา อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 12
2019-10-24
2983
395
สธ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ เนื่องในวันปิยมหาราช
2019-10-23
3100
396
ทีมจิตอาสา สธ.สงขลา ร่วมเยี่ยมอาการ อสม.ผู้ประสบเหตุฯ ในพื้นที่ อ.เทพา
2019-10-23
2966
397
จ.สงขลา ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพ อ.สะเดา จัดกิจกรรมรณรงค์”คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
2019-10-22
3312
398
พอ.สว.หาดใหญ่
2019-10-11
4910
399
สธ.สงขลา ชี้เป้าฯ ปี 63 ประชาชนสงขลาสุขภาพดี ด้วยนโยบายเน้น “ 3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม ”
2019-10-10
6179
400
สสจ.สงขลา ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก
2019-09-26
3231
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]40[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»