หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 699
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
401
สธ.สงขลา ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์หมอกควัน เร่งรัดให้ทุกพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน เน้นกลุ่มเสี่ยง และงดกิจกรรมกลางแจ้ง
2019-09-25
3460
402
จ.สงขลา โดย ปภ.สข. จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ประจำปี 2562
2019-09-05
4342
403
สสจ.สงขลา มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นงานสุขภาพภาคประชาชน
2019-09-05
6278
404
จ.สงขลา ประชุมส่งเสริมพัฒนาการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์และการวิจัย
2019-09-05
3306
405
สธ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา วพบ.สงขลา จัดกิจกรรมกำลังกาย “คีตะมวยไทย” เฉลิมพระเกียรติ ฯ
2019-08-30
4656
406
สธ.สงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ”
2019-08-22
4099
407
จ.สงขลา ขับเคลื่อนงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ
2019-08-20
4187
408
สธ.สงขลา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด
2019-08-19
3094
409
จ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
2019-08-19
4782
410
พอ.สว.สะบ้าย้อย
2019-08-16
2942
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]41[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»