หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 738
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
411
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สธ.สงขลาร่วมพิธีถวาเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลย
2019-08-13
3464
412
จ.สงขลา ยินดีกับ อ.เทพา รับโล่ดีเยี่ยม (Advance) ระดับทอง การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนฯ
2019-08-09
3581
413
สธ.สงขลา ต้อนรับ พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ลงเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
2019-08-08
3838
414
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ เขตสุขภาพ 12
2019-08-08
3583
415
มูลนิธิขาเทียมฯ ออกหน่วยทำขาเทียมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2019-07-21
3357
416
พอ.สว.จะนะ
2019-07-19
3418
417
วิสาหกิจชุมชน จ.สงขลา รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด
2019-07-18
3866
418
จ.สงขลา คว้า 2 รางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 62
2019-07-18
4125
419
จ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์
2019-07-12
4954
420
คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2019-07-12
4672
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»