หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 712
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
421
สสจ.สงขลา รับมอบเงินบริจาคอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้พิการฯ ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
2019-07-10
5186
422
จ.สงขลา ขับคเลื่อนการพัฒนาจังหวัด “สงขลาเมืองแห่งความสุข”
2019-07-10
5068
423
จ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2019-07-10
3608
424
ผู้บริหาร สธ.สงขลา นำทีมนิเทศผสมผสาน สสจ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่
2019-07-10
4771
425
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยม อ.เมือง หนุนคุณภาพชีวิตระดับเภอ
2019-07-10
4185
426
สธ.สงขลา สัมนาสื่อมวลชนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่
2019-07-05
6185
427
ศบ.สต.จัดประชุมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2019-07-04
6341
428
เขตสุขภาพ 12 มอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
2019-07-04
4073
429
จ.สงขลา รับรางวัลดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด
2019-07-03
5039
430
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ร่วมส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
2019-07-03
3922
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]43[44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»