หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 752
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
431
จ.สงขลา รับการคัดเลือก รพ.สต./สสอ.ดีเด่น เขตสุขภาพ 12
2019-07-01
5133
432
สธ.สงขลา มอบเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน
2019-07-01
5064
433
จ.สงขลา โดย สธ.สงขลาและ พมจ.สงขลา ร่วมจัด “เสวนายามเช้า” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2019-06-12
5950
434
สธ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที1/2562
2019-06-12
4810
435
จ.สงขลา เข้ารับการประกวดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1
2019-06-10
3711
436
สธ.สงขลา และหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง
2019-06-07
4919
437
อบจ.สงขลา สนับสนุนคอมพิเตอร์แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน
2019-06-06
5296
438
สธ.สงขลา ประกวดผลงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและองค์กร อสม.พลังชุมชนสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคฯ ดีเด่น
2019-06-06
3315
439
คณะ สธ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2019-06-04
4111
440
สธ.สงขลา รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/องค์กร ผู้มีผลงานเด่น “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปี 3
2019-05-31
4028
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]44[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»