หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 728
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
441
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ร่วมพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับอภัยโทษ ปี 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019-05-29
3497
442
บริหาร สธ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
2019-05-28
3661
443
ผู้บริหาร สธ.สงขลา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งฯ
2019-05-27
5466
444
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ร่วมโครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาข้าราชการที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพ 12
2019-05-23
7725
445
สธ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม E-Hos Accounting
2019-05-21
3808
446
สธ.สงขลา ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2562
2019-05-21
3855
447
ปลูกต้นรวงผึ้ง
2019-05-15
3358
448
สสจ.สงขลา คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข “คนดีในดวงใจ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา” ปี 2562
2019-05-14
5129
449
ผู้บริหาร สสจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2019-05-13
6300
450
ผู้บริหาร สธ.สงขลาและคณะฯ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา
2019-05-07
5285
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]45[46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»