หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 740
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
461
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการ ณ ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม
2019-03-22
5544
462
ผู้บริหาร สธ.สงขลา ตรวจเยี่ยม อ.สทิงพระ เพื่อขับเคลื่อนงานให้ประชาชนสุขภาพดี
2019-03-19
4464
463
สถานพยาบาลในสังกัด จ.สงขลา ผ่านการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า HA (Hospital Accreditation)
2019-03-18
4030
464
รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมงานด้านสาธารณสุข พร้อมมอบบัตร SMART Card แก่ อสม.สงขลา
2019-03-15
3887
465
สธ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสาวไทยแก้มแดงจังหวัดสงขลา
2019-03-12
6457
466
สธ.สงขลา มอบแนวทางการผลิตและนำเข้าชา สู่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2019-03-11
3874
467
พอ.สว สิงหนคร
2019-03-07
4323
468
สธ.สงขลา ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
2019-03-04
5877
469
สธ.สงขลา ทำ MOU การใช้ข้อมูลสุขภาพ ส่งเสริมการรู้เท่าทันสุขภาพด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2019-03-04
4412
470
อบรมผู้นำกลุ่ม(แซะห์) เพื่อดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์
2019-02-21
4882
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]47[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»