หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 713
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
491
ประชุมกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
2018-03-05
4524
492
จังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี2561
2018-03-05
7886
493
จ.สงขลา รับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2018-02-24
5837
494
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
2018-02-20
4985
495
จ.สงขลา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดคาราวานบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
2018-02-12
5195
496
รณรงค์มะเร็งเต้านมอ.กระแสสินธุ์
2018-02-09
3948
497
สธ.สงขลา ร่วมกับ สคบ. และอุตสาหกรรมจังหวัดฯออกตรวจ กระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
2017-12-22
6320
498
จ.สงขลา คว้าเกียรติบัตรองค์กรและชุมชนปลอดโฟม (No Foam) ระดับทอง และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปลอดโฟม
2017-12-21
4772
499
สสจ.สงขลา ลงเยี่ยม รพ.สต.และพบปะเครือข่ายใน พื้นที่ อ.นาหม่อม
2017-12-14
5931
500
ทีม สธ.สงขลา ตรวจเยี่ยมเสริมพลังแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิงหนคร
2017-12-14
4319
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»