หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 691
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
501
สสจ.ร่วมกิจกรรมรณรงณ์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ปี 2560
2017-12-13
4086
502
สธ.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2017-11-24
4471
503
ผู้บริหาร สธ. ร่วมประชุมรับฟังและติดตามผล การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2017-11-24
4145
504
สธ.สงขลา คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2561
2017-11-10
4393
505
จ.สงขลา ร่วมประชุมทางไกล สรุปผลการบริการด้านการแพทย์ฯ ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2017-10-27
4603
506
สสจ.สงขลา ร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-10-25
5200
507
สสจ.สงขลา ร่วมปรึกษาหารือกับ NBT สงขลา ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ประชาชน
2017-10-24
6820
508
สธ.สงขลาแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในรายการ"พิราบคาบข่าว"
2017-10-24
4090
509
จ.สงขลา จัดเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพประชาชน ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2017-10-20
4813
510
จ.สงขลาจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.
2017-10-20
4464
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]51[52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»