หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 729
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
511
จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
2017-10-05
4453
512
สสจ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ แสดงความยินดีกับปลัด สธ.
2017-10-04
5600
513
สสจ.สงขลาปฐมนิเทศบรรจุข้าราชการใหม่
2017-09-29
5815
514
สสจ.สงขลาร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
2017-09-28
4586
515
สสจ.สงขลา จัดประชุมวิชาการและมอบรางวัลเด่น ปี 2560
2017-09-28
5423
516
จ.สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะฯ เนื่องใน วันมหิดล
2017-09-26
4901
517
นพ.สสจ.สงขลาประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายติดตามงานนโยบาย
2017-09-23
9569
518
ปลัด สธ.สงขลาตรวจเยี่ยม รพ.สงขลา ติดตามพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว
2017-09-23
5081
519
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร เข็มที่ระลึก แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จังหวัดชายแดนภาคใต้
2017-09-23
9875
520
สสจ.สงขลาร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดประชุมวิชาการพัฒนาเมืองสมุนไพร
2017-09-23
5334
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]52[53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»