หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 704
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
521
สธ.สงขลาจัดประชุมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์
2017-09-19
5778
522
สธ.สงขลา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ
2017-09-18
4013
523
สธ.สงขลาคว้า 4 รางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2560
2017-09-15
5386
524
สธ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรและเครือข่ายดีเด่นระดับเขต
2017-09-12
4696
525
รองผู้ว่า ฯ สงขลา ร่วมประชุมหารือพิจารณาการดำเนินงานโรคติดต่อระดับจังหวัด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ 2558
2017-09-04
4312
526
แกนนำสื่อสารเขตเมืองสงขลา ร่วมเตือนภัยเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก
2017-08-10
4192
527
รพ.นาหม่อม จ.สงขลา รับมอบมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในอำเภอนาหม่อมและอำเภอใกล้เคียง
2017-08-09
8755
528
สธ.สงขลา ประชุมแกนนำสื่อสารเตือนภัย เฝ้าระวังป้องกันโรคในเขตเมือง
2017-08-07
4506
529
สธ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสาธารณสุข ผู้มีผลงานดีเด่น
2017-08-04
4854
530
พอ.สว สิงหนคร
2017-07-19
4514
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52]53[54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»