หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 718
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
541
สสจ.สงขลา ประชุมคณะทำงาน “เดินหน้าสงขลาเมืองกีฬา สงขลาเมืองสุขภาพดี”
2017-04-24
5539
542
สสจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2017-04-24
6701
543
สสจ.สงขลา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
2017-04-18
4398
544
สสจ.สงขลานำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
2017-04-06
5180
545
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สธ.สงขลา ร่วมพิธีถวายสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ
2017-04-03
4589
546
สสจ.สงขลา จัดเวทีพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน
2017-03-31
4883
547
สธ.สงขลา เปิดตัวกิจกรรม
2017-03-10
5932
548
สธ.สงขลา จับมือแกนนำสื่อชุมชนสงขลา ร่วมป้องกันไข้เลือดออก และโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2017-03-10
5166
549
สธ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
2017-03-09
4429
550
สธ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา
2017-03-08
5254
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]55[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»