หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 688
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
571
สธ.สงขลาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ อสม.
2016-11-10
4147
572
สสจ. สงขลา นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
2016-10-23
5404
573
สสจ. สงขลา นำคณะบุคลากรในสังกัด บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
2016-10-23
5324
574
สธ.สงขลา เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นด้านสุขภาพ ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานระดับจังหวัด ประจำปี 2559
2016-09-30
4424
575
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการในพื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2016-09-16
5295
576
สธ.สงขลาจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2016
2016-09-15
9343
577
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาจัดโครงการปั้นดาว
2016-07-07
7197
578
ทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอใน ต.พะตง อ.หาดใหญ่
2016-06-22
7638
579
สสจ.สงขลา จัดทีมบูรณาการติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สู่การประเมินรับรองระดับเขต
2016-06-07
6073
580
โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 11 แห่ง รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2016-05-26
9205
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57]58[59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»